H Danza Fuerte για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου  www.danzafuerte.gr και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιεί  cookies. Ως στόχο έχει να κάνει την online εμπειρία σας και την αλληλεπίδρασή σας  με τον ιστότοπο όσο το δυνατόν πιο φιλική, ενημερωτική και εξατομικευμένη.  Αισθανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο  ιστότοπός μας και για ποιους σκοπούς. Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία των  προσωπικών σας δεδομένων ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει ένα φιλικό προς εσάς  περιβάλλον περιήγησης. Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τι είναι τα cookies, ποια  cookies χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Το  παρόν είναι μια δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρήσης  των cookies, και όχι σύμβαση ή συμφωνία. 

Τι είναι τα Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει  στον υπολογιστή σας, στο tablet ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.  Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης  και την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και  τα ενδιαφέροντά σας. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος μας θυμάται τις ενέργειές και  τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις  προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή πλοηγείστε στις  σελίδες του. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα  από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή  (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και δεν διατηρούμε κανένα αρχείο ή βάση  δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας. 

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνον εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή  σας. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η  λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. 

Τα Cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε 

H Danza Fuerte στον διαδικτυακό της τόπο www.danzafuerte.gr χρησιμοποιεί  προσωρινά cookies (session cookies) τα οποία παραμένουν στο αρχείο των cookies  του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της  επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Ειδικότερα: 

Απολύτως απαραίτητα Cookies: 

Τα αναγκαία cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστικός ένας διαδικτυακός τόπος,  επιτρέποντας βασικές λειτουργίες, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε  ασφαλείς περιοχές του. Ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά  χωρίς αυτά τα cookies. Τα αναγκαία cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας  ταυτότητα. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία του  διαδικτυακού τόπου γι αυτό και θεωρούνται απολύτως απαραίτητα.

Λειτουργικά Cookies:  

Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου  όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών  μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλων λειτουργιών τρίτων. 

Cookies επιδόσεων/στατιστικών: 

Τα στατιστικά cookies βοηθούν τους ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου να  κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και  αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. 

Αναλυτικά Cookies: 

Τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι  επισκέπτες με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών  σχετικά με τις μετρήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης και  την πηγή επισκεψιμότητας του ιστότοπου. 

Αταξινόμητα Cookies: 

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που βρίσκονται σε στάδιο ταξινόμησης, από  κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να  συμπεριληφθούν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες με βάση τον σκοπό τους. 

Πώς να ελέγχετε τα Cookies 

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, αφού πρώτα ενημερωθείτε και  αποδεχτείτε τη συλλογή τους. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγξετε ή/και να  μην αποδεχτείτε τα cookies. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για  την χρήση αυτών των cookies οποιαδήποτε στιγμή για όλα τα cookies εκτός από τα  απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την λειτουργία του  ιστότοπου. Mε την επίσκεψη στο www.danzafuerte.gr μπορείτε να επιλέξετε μέσω του  αναδυόμενου παραθύρου (pop up) αν αποδέχεσθε ή απορρίπτετε τα cookies που  χρησιμοποιούμε. Αφού επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο, η επιλογή με τον  τίτλο «Διαχείριση cookies» θα εξακολουθεί να βρίσκεται στους χρήσιμους  συνδέσμους του ιστότοπου, ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να  αλλάξετε την απάντηση σας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ανατρέξετε στην  παρούσα Πολιτική Cookies για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά.  

Η λειτουργία της ιστοσελίδας δεν θα επηρεαστεί σημαντικά αν δεν αποδεχθείτε την  χρήση των cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στην πλοήγηση σας  και ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας ενδεχομένως να μην είναι  διαθέσιμες. Επιπροσθέτως, η μη αποδοχή κάποιου cookie ή μίας  κατηγορίας cookies δεν θα διαγράψει τα υφιστάμενα cookies από το πρόγραμμα  πλοήγησης – αυτό θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά, μέσα από το πρόγραμμα πλοήγησης.  Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής  των cookies ή προσαρμογής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα  πλοήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα: 

∙ Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

∙ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies website-preferences  

∙ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or allow-cookies  

∙ Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

∙ Χρήσιμος οδηγός για διαγραφή και διαχείριση cookies σε προγράμματα  πλοήγησης: http://www.aboutcookies.org  

Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browsers) είναι συνήθως ρυθμισμένα από  προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Σήμερα, ολοένα και περισσότερα  προγράμματα περιήγησης, αν και όχι όλα στο σύνολο τους, έχουν  εγκαταστήσει αναδυόμενο μήνυμα για την παροχή συγκατάθεσης του χρήστη. Σε κάθε  περίπτωση, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος  περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να σας προειδοποιεί για τη  χρήση των cookies ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους, μπορείτε να  ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιηγήσεως που χρησιμοποιείτε. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies: 

∙ Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για τις  ΗΠΑ: http://www.aboutads.info/choices  

∙ Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για την  ΕΕ: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices  

Αυτό η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε  άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies ή/και τις  τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική σχετικά με  τα cookies δεν ισχύει για τους ιστότοπους αυτούς. 

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να  ενημερώνεσθε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση: 08.06.2021