ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Αρχικά τα ομαδικά είχαν σχεδιαστεί για να μειωθεί το κόστος μαθημάτων. Στα ομαδικά διδάσκονται ορισμένα στοιχεία από το ballroom dancing όπως : σχολικές φιγούρες, βασικό στυλ, χαρακτήρας του κάθε χορού, βασικές κινήσεις των ποδιών.
Αποφασίστηκε ότι τα ομαδικά ωφελούν τα ιδιωτικά με τους παρακάτω τρόπους:
1) Συναγωνισμός : προσπαθεί ο μαθητής περισσότερο
2) Γνωριμίες: εκτός ότι κάνουν φίλους βλέπουν τα προβλήματα μάθησης των άλλων και κατανοούν τα δικά τους.
3) Ποικιλία δασκάλων: ενώ όλοι οι δάσκαλοι διδάσκουν την ίδια ύλη έχουν διαφορετική προσωπικότητα, στυλ και στάση σε κάθε χορό οι μαθητές πρέπει να επωφελούνται  και όχι να μπερδεύονται.
4) Αυτοπεποίθηση:  χορεύει ο μαθητής μόνος του, δεν έχει τη σιγουριά του δασκάλου.
Το ομαδικό μάθημα περιλαμβάνει:
1) Εισαγωγή-ζέσταμα
2) Περίοδο επανάληψης-διόρθωσης
3) Περίοδο διδασκαλίας
4) Προβολή
 Επεξήγηση
1) Εισαγωγή, επιλέγει ένα χορό, πρώτα θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι μαθητές ξέρουν το όνομά του ακόμα και οι πιο νέοι. Ο δάσκαλος είναι ενθουσιώδης και επαναλαμβάνει εν συντομία τι θα διδάξει
2)Επανάληψη των χορών που μαθεύτηκαν πιο πρόσφατα και  διορθώνει ότι δεν θυμούνται. Ο δάσκαλος επιβραβεύει, ενθαρρύνει και διορθώνει τα λάθη των μαθητών πολύ διακριτικά και σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.
3)Σε αυτό το σημείο ο δάσκαλος λέει τι καινούριο θα μάθουν, αναφέρεται στη φιγούρα, τη διδάσκει πρώτα χωρίς μουσική, βεβαιώνεται πως όλοι οι μαθητές την έχουν κατανοήσει και έπειτα μπαίνει η μουσική και χορεύει σε ζευγάρια με τους μαθητές.
Το ομαδικό μάθημα είναι για τους μαθητές στην ουσία η πρακτική εφαρμογή του ιδιωτικού και θεωρείται από τα πιο απολαυστικά μαθήματα.
4) Στην προβολή ο δάσκαλός συνοπτικά παρουσιάζει τις φιγούρες που δίδαξε στο μάθημα και αναφέρει τι θα διδάξει στο επόμενο.

Καλό σας μάθημα ….