Ο κάθε έφηβος μπορεί να επιλέξει την τάξη του ανάλογα με το χορευτικό του επίπεδο και το είδος του χορού Latin ή Hip Hop. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να συνδυάζει τους παραπάνω χορούς.Το κάθε τμήμα αποτελείται όχι παραπάνω από 10 μαθητές και τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε αίθουσες υψηλών προδιαγραφών (ξύλινα πατώματα, σύστημα ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού).

Στα εφηβικά ερασιτεχνικά τμήματα διδάσκουν καθηγητές χορού που εξιδικεύονται σε μικρές ηλικίες ενώ τα αγωνιστικά τμήματα τα αναλαμβάνουν οι προπονητές της σχολής.